ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
St.Werenfriduskerk

De kerk met de Noorderhaven

Fraaie bebrandschilderde ramen

De voormalige pastorie

Mooi houtsnijwerk in de kerk

Ingang van de kerk

De St. Werenfriduskerk
 
In de 9e eeuw woonde er in Utrecht een bisschop, een zekere Fredericus, die de Friezen wilde gaan vertellen over zijn God van blijdschap en liefde. Maar omdat hij zelf niet uit Utrecht kon stuurde hij zijn neef Odulphus om dat voor hem te doen. Odulphus kocht op een oude terp bij Hemelum een schamel optrekje en begon zijn verhalen over de ware God. Weldra sloten een aantal mannen zich bij Odulphus aan. Zij kleden zich in lange tabberds en kregen van Odulphus de opdracht om als monnik van nederzetting tot nederzetting te trekken en over God van de blijdschap te vertellen. Zo zijn deze monniken ook in Workum gekomen en kregen hier een warm onthaal en veel belangstelling. De aanhang werd hier steeds groter zodat rond 1025 er behoefte was om een eenvoudig kerkje te stichten op de terp in het midden van de nederzetting langs de Wymerts.
 
In de volgende eeuwen ontwikkelde de scheepvaart en handel zich in Workum steeds meer en werd er veel geld verdiend. De vele katholieke schippers bouwden daarom in de 15e eeuw met hun geld een grotere kerk en een hogere toren.
 
Toen kwam een periode van oorlogen en opstanden en daarbij kwamen nieuwe denkbeelden over geloof en kerk. Geloof was een politiek spel geworden. Het katholieke geloof werd verboden evenals de doopsgezinden. De katholieken werden in 1580 uit hun kerk op het marktplein verdreven. De pastoor kreeg toen in It Heidenskip de beschikking over de helft van een schuur om een kerkje in te richten.
 
Omstreeks 1680 kreeg pastoor Parijs toestemming van het stadsbestuur om de schuur naast een scheepstimmerwerkplaats aan het Noard tegenover de Noorderhaven aan te kopen en in te richten als kerkje. Deze plaats was bewust gekozen omdat veel katholieken op het Noard woonden. Ook de pastoor zelf ging daar wonen. Zo werd dit stukje Workum omgedoopt in de priestershoek. In 1696 kreeg dit kerkje de naam Werenfridus. Dat kwam door de persoonlijke belangstelling voor deze kerkpartoon van de nieuwe pastoor Neelman die uit Elst kwam waar Werenfridus is begraven.
 
In 1807 erfde de katholiek gemeenschap de naastgelegen oude scheepswerf. Hierdoor kon de schuurkerk worden uitgebreid, de ramen werden in echte kerkramen veranderd en op de voorgevel werd een klein torentje gezet met een klokje dat de naam Maria droeg. Binnen kwam er ook een hele verandering. De kunstschilder Otte de Boer werd aangetrokken om de veertien kruiswegstaties te schilderen, die tegenwoordig nog in de kerk handen.
 
Maar onder leiding van pastoor Drenth werden plannen gemaakt voor een geheel nieuwe kerk. Aan bouwmeester Tepe werd opdracht gegeven een kerk in neo-gothische trant te ontwerpen. Deze prachtige kerk werd op 22 september 1877 officieel geopend. Het was een bijzondere dag voor de parochie. De mensen waren blij dat zij hadden doorgezet ondanks vele moeilijke omstandigheden in de achterliggende periode.
 
Vanaf 1965 heeft pastoor Janning een belangrijke bijdrage geleverd aan de restauratie en verfraaiing van het interieur van de kerk. En in 2003 is een omvangrijke en langdurige restauratie afgerond van de kerk, de toren, de pastorie en het orgel.Het is nu weer een fraai monument in het straatbeeld van Workum.
 
Thijs de Vries
 
Bronvermelding: En de tijd stond even stil door B.Voets           
 
   

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis