ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM

Kroniek 1100 jaar Workum
 
Inleiding
 
Vlak voor het begin van onze jaartelling zetten de Romeinen voet op “Hollandse” bodem. Met de komst van de Romeinen begint niet alleen de Romeinse tijd, maar ook de geschiedenis. De Romeinen zijn begonnen met een beschrijving van ons gebied. Voor die tijd leefde men hier dus in de prehistorie.
 
De Friezen woonden al enkele eeuwen in het aangeslibde kleigebied in het noorden van ons land. Ze leefden van de visserij en de veeteelt.
De zee had er vrij spel, want men kende nog geen dijken. De bomengroei verschilde wel erg veel met nu, want grote gebieden waren bedekt met huiveringwekkende wouden, volgens de Romeinse geschiedschrijver Tacitus. Om droge voeten te houden wierp men terpen op, langs hoger gelegen oevers en kwelders. Zo moet onze mooie stad Workum ook zijn ontstaan.
 
!n 1903 schreef de heer T.H. Siemelink, doopsgezinde dominee in Workum een boek met de titel ”Geschiedenis van de stad Workum”. Het werd uitgegeven door T.Gaastra Bz voor de prijs van ƒ 2,00 per stuk. In het boek werd het verhaal verteld, dat er in de laatste helft van de 10e eeuw een monnik in het klooster in Werden leefde die zich Uffing van Workum noemde. Door de naam van deze monnik weten we dus dat Workum in de 10e eeuw al bestond.
 
Een jaar na het verschijnen van het boek werd onder leiding van S.S. Hobma de Vereniging Plaatselijk Belang opgericht. Het ging niet goed met Workum. De handel en nijverheid gingen achteruit. Voorheen kwamen de beurtschippers twee keer per week in Workum om de winkelwaar naar de dorpen in de omgeving te brengen. Dat gebeurde niet meer. Door de treinverbinding, aangelegd in1885, naar Sneek en Leeuwarden, was de concurrentie met die plaatsen snel gegroeid. Ook de haven verzandde weer, zodat de scheepvaart in gevaar kwam. Er moesten dus meer activiteiten komen en Workum moest weer in de belangstelling staan bij de omliggende dorpen, aldus Hobma. Ook moest het probleem met de haven worden opgelost.
 
Was het toeval of juist niet dat Ds. Siemelink vrij snel daarna met het idee kwam om in 1907 het 1000 jarig bestaan van Workum te vieren. Aan de juistheid van de datum werd gezien de historische gegevens niet getwijfeld. Een speciale commissie, met Siemelink als voorzitter, B.S. Gaastra als penningmeester en P. Gaastra als secretaris, maakte er een groot feest van. Workum stond weer volop in de belangstelling .
 
Nu is in 2007, dankzij het initiatief van Siemelink en de zijnen het 1100 jarig bestaan van Workum gevierd. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit is in de 12 huis aan huis edities van de Friso van dat jaar deze kroniek verschenen over de historie van Workum.
 
Thijs de Vries

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis