ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Tijdvak 1705-1795

 
 
 Het Toarntje
 
 Regeringsbank
 
 Opkomst AmsterdamGevelsteen aardewerk de Boer
 
 

Veel scheepswerven

 Deel 7 tijdvak 1705-1795

1708
De toegankelijkheid van de haven bleef een grote zorg voor de stad Workum. Het noorder paalwerk werd verbeterd en verlengd. Bij de ingang van de haven werd een (vuur)torentje
gebouwd van steen.
 
1716
De gemeente liet voor in de kerk een speciale regeringsbank maken. Burgemeester Anne Hobbes de Boer had hierin een belangrijke stem. Zelf schonk hij de kerk een fraaie koperen lezenaar. Naast burgemeester van Workum was hij lakenhandelaar. Ook had hij zitting in het admiraliteitscollege in Harlingen. Het gezag van dit college strekte zich uit over Friesland, Groningen en Drenthe. Zij moesten de scheepvaart beschermen onder meer door het uitrusten van oorlogsschepen. Ook moesten zij belasting innen op de in- en uitgaande schepen.
 
1727
Het was burgemeester Anna Hobbes de Boer die de plannen voordroeg voor het verbouwen van het “Raedhuis” ( huidige gemeentehuis ).Tijdens deze verbouwing zijn de buitenmuren met kleinere stenen omgemetseld, terwijl het voorste en achterste deel van het gebouw een verdieping hoger werden opgetrokken. Het middelste stuk heeft nog de vorm van het oorspronkelijke middeleeuwse zadeldak. Toen in 1726 bleek dat de stad de totale bouwkosten niet kon betalen, was Annes Hobbes de Boer bereid zelf het tekort renteloos voor te schieten. Helaas is hij kort daarna overleden. De stad betaalde later in 1728 de schulden af aan zijn dochter Richtie Annes de Boer.
 
1731
Van de economische opkomst van Amsterdam profiteerden vele plaatsen aan de Zuiderzeekust. Vele schippers voeren in dienst van Amsterdamse kooplieden, voornamelijk op de Oostzee. Workum telde toen 15 Oostzee schippers. Bij een gehouden volkstelling leefde 35% van de beroepsbevolking van Workum toen van de handel en scheepvaart. Er waren 12 groothandelaren in hout, graan en Franse en Oostzee producten. In 1781 telde Workum zelfs 66 kofschippers.
 
 
1753
Het aantal katholieken, vooral op het Noard nam toe. De schuur in Ferwoude waar katholieken uit de omgeving bijeenkwamen werd gesloten. Daarom kwamen meer katholieken naar Workum. Door deze ontwikkeling was de kerkschuur naast de scheepstimmerwerkplaats aan het Noardeinde te klein geworden. Pastoor Verlage liet de schuur tien meter verlengen, de muren verhogen en er werden andere ramen ingezet. Ook werd er een galerie ingebouwd om meer mensen te kunnen herbergen.
 
1749
Jentje Lieuwes begon aan het Noard een pottenbakkerij in Workum. Jentje Lieuwes (de Boer) en Antje Jelles waren de eersten uit een geslacht dat in Workum twee en een halve eeuw lang, zonder onderbreking, het oude ambacht van pottenbakker heeft uitgeoefend.
Aan het huis naast de Pothúswyk zit een gevelsteen uit 1817 met de letters JS, Jelle Sijbrens, een nazaat van Jelle Lieuwes.
 
1766
Dr. Daniël Tieboel werd benoemd tot gemeentesecretaris. Hij woonde naast het stadhuis (nu modehuis Wolke) deze fraaie gevel die Tieboel heeft laten bouwen geeft aan dat hij een grote liefde had voor de bouwkunst. Vele fraaie vernieuwingen in en aan het stadhuis zijn mede onder zijn invloed tot stand gekomen. Hij was het ook die de Workumer archieven toegankelijk maakte voor onderzoekers door er registers van te maken.
 
1785
Er waren niet minder dan 12 scheepswerven in Workum. Ze waren gevestigd aan de Dolte achter de Doopsgezinde kerk, bij de Begine en op het Sud bij Rehoboth (nu restaurant Sluiszicht). Verder lagen er 3 werven op de Algerburren, bij het klooster achter het Turflân en nog drie werven aan het Sylspaed. Zes werven bouwden koffen.
 
1794
Na de Franse Revolutie wil Frankrijk de Nederlandse patriotten helpen in hun strijd om “vrijheid, gelijkheid en broederschap”. Onder leiding van generaal Charles Pichegru trokken de Franse soldaten in december over de bevroren rivieren Nederland binnen. Samen met de patriotten werden ze door het volk onthaald met vlaggen, liederen en dansen om de vrijheidsboom.
 
1795
Op 10 februari werd in Workum een bijeenkomst gehouden in “Het Wapen van Amsterdam” de herberg tegenover de grote kerk voor het oprichten van een burgergenootschap. Het wilde die avond niet lukken. De Workumers liepen nog niet warm voor deze nieuwe omwenteling. Maar onder aanvoering van Simon Stoffels en Gerben Kingma werd Workum op 16 februari onderdeel van de Bataafse Republiek.
 
Thijs de Vries

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis