ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Tijdvak 1920-1973

 
 
 Tillefonnepaed

Waar zal van Pottum dalen 

Bevrijdingsdag 
 
 Lyts Begjin

Workum 1940 

Deel 11 tijdvak 1929-1973

1929
De gemeenteraad besloot in verband met de onderhoudskosten het Tillefonnepaed voor een billijke prijs te verkopen aan de boer. Een felle actie van Plaatselijk Belang volgde hierop. Een lijst met 1.000 handtekeningen werd naar Gedeputeerde Staten van Friesland gestuurd, met het verzoek het raadsbesluit niet goed te keuren. Helaas werd het besluit wel goed gekeurd. Het bestuurslid Tjeerde van Plaatselijk Belang reisde naar Den Haag en bracht de kwestie voor de Raad van Staten. Maart 1928 kwam het bericht dat het besluit over het Tillefonnepaed vernietigd was.
 
 1935
In dit jaar organiseerde Plaatselijk Belang in samenwerking met de winkeliers een winkelweek met vele activiteiten. Het klapstuk werd gevormd door een ballonvaart door het echtpaar Van Pottum. Hieraan was een prijsvraag verbonden. Overal werden biljetten uitgedeeld met de vraag: ‘waar zal Van Pottum dalen’. Maar toen de tijd was aan gebroken om op te stijgen liet het echtpaar het afweten omdat het weer hen niet naar de zin was. De politie had grote moeite om de Workumers tegen te houden, ze wilden Van Pottum een afstraffing geven.
 
1939
Er werd gestart met een grootscheepse ingrijpende restauratie van de Grote kerk die in totaal 12 jaar zou duren. Tijdens de restauratie bleek dat het gebouw in de afgelopen eeuwen sterk verwaarloosd was. Vele ramen waren zelfs dichtgemetseld. Maar toen de restauratie in 1951 was voltooid kon Workum trots zijn op deze prachtige kerk, die ook wel de kathedraal van Zuidwest Friesland wordt genoemd.
 
1940
In de ochtend van 10 mei vielen de Duitse toepen Nederland binnen. Razendsnel denderden de Duitse oorlogsmachines verder ons land in. Het Nederlandse leger bleek niet opgewassen te zijn tegen de moderne tanks, vliegtuigen en landingmethoden. Zaterdag 11 mei waren de Duitsers al in Makkum op weg naar de Afsluitdijk. Zondag 12 kwamen de Duitsers in Workum. Maandag 13 mei werd er nog gevochten op de Afsluitdijk. Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei, capituleerde het Nederlandse leger. Koningin Wilhemina en het kabinet vluchtten naar Engeland. De oorlog zou 5 lange jaren duren.
 
1944
Op 7 juli vond door mensen uit het verzet, een overval plaats op het distributiekantoor in het stadhuis in Workum. De gemeenteambtenaar Jacob Kroijenga, de spil van het verzet op de secretarie, had vooraf voor een plattegrond gezorgd. Tijdens de overval werden alle aanwezigen in het stadhuis met de handen omhoog tegen de muur gezet, alleen Siementje, de conciërge mocht op een stoel blijven zitten. De buit was groot: 1300 bonkaarten, 3800 tabakskaarten, 100 kaarten voor zware arbeid enz. Het kantoor in Workum voorzag ook Hindeloopen, Hemelumer Oldeferd en Stavoren van bonnen. Toen de kluis leeg was werden de mensen in het stadhuis er in gestopt en werd de kluis op slot gedaan. Later zijn ze met een reserve sleutel door Siebe de Vries van het Warenhuis en banketbakker Lieuwke Mensonides weer bevrijd. Jacob Kroijenga moest met zijn moeder, een weduwe met kinderen, onderduiken. Op 16 april 1945 werd Workum door de Canadezen bevrijd!
 
1949
Van 1949 - 1953 is het stadhuis opnieuw grondig gerestaureerd. Een discussiepunt bij deze restauratie was het bordes en de trap. Het
bordes rustte op twee zuilen en de trap was aan de noordkant, terwijl de leeuwen als stoere wachters boven op prijkten. Uiteindelijk heeft men gekozen voor een strakke trap aan de zuidzijde voorlangs het hoofdgebouw en werden de leeuwen niet meer geplaatst.
 
1955
Er komt een geheel nieuw bestuur van Plaatselijk Belang. Het zijn de heren A. Werumeus Buning, voorzitter, H.H. Bruggenkamp, secretaris, F. van Duinen, penningmeester, S. Brandenburgh, S. Holkema en A. Yntema. Dit bestuur pakt de zaken krachtig aan. Zij organiseren acties om een zwembad in Workum te realiseren. Architect Wiersma, van de gemeente maakt een plan, kosten
ƒ 10.000,=. De gemeente staat garant voor ƒ 1.000,=. Op 19 juli 1958 kon het zwembad ‘Lyts Begjin’ met 9 badhokjes aan het eind van It Soal door burgemeester Russchen worden geopend. Badmeester werd Emmo van Duinen. Met de oprichting van dit zwembad werd de basis gelegd voor het realiseren van een camping aan het IJsselmeer.
 
1973
De door Plaatselijk Belang geëxploiteerde camping aan het IJsselmeer maakte een geweldige ontwikkeling door. In 1965 waren er ruim 26.000 overnachtingen en in 1971 bereikte men de mijlpaal van 100.000 overnachtingen. De stad Workum moest daar meer gebruik van maken. Daarom werd in 1973 de Stichting Promotie Workum opgericht. Initiatiefnemers waren Jacq. Oudshoorn, eigenaar van Hotel de Wijnberg en Thijs de Vries, eigenaar van Het Warenhuis. Later werden als bestuursleden, mevrouw Tine Bouwsma – Kaspersma en de heren John Zandhuis en Sietze Westra hier aan toegevoegd. Laatst genoemde was directeur van Camping It Soal.
 
 
 
Thijs de Vries

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis