ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Tijdvak 1974-2000

 
 
 Reid

Marktdagen 

Pastoor Janning 


Carillon in de toren 
 
 
Uffing terug in Workum

Deel 12 tijdvak 1974-2000

1974
In 1967 kwam Reid, een architect uit Rotterdam, op het Toarntje in Workum wonen. In 1974 organiseerde hij de eerste Strontrace en Visserijdagen in Workum. Bij de Strontrace waren vijf deelnemers en er gingen vier visserscheepjes het IJsselmeer op om te vissen. In 1975 kwam er een nieuw evenement bij. De Beurtveer van Workum naar Amsterdam vice versa. Enkele jaren later werd het Shanty Festival daar nog aan toegevoegd.

1976
Eén van de eerste belangrijke activiteiten van de Stichting Promotie Workum was het opzetten en organiseren van Toeristische marktdagen. In 1976 werd gestart met 10 marktkramen. De eerste deelnemers waren: Tjerk Romkema met naaimachines, Lolke Bandstra met gereedschap, Emmo van Duinen met gordijnstoffen en vitrages, Gebroeders Flapper met groeten en fruit, Eeltje Molenaar met stoffen, Rintje de Boer van de Noba met Workumer aardewerk, Fre de Boer met dames en heren kleding, Eisma met bloemen, Douwe Folkerts met Friese dûmkes en andere lekkernijen en Thijs de Vries met Hongaars aardewerk en Chinese producten. Deze markten zijn door de jaren heen uitgegroeid tot een vaste plaats in het toeristische programma in Workum. In 1986 is onder leiding van de vaste marktmeester Auke van der Meer gestart met de jaarmarkt ‘Zolang als Workum’. In 1985 was in het kader van de visserijdagen al een herfstmarkt aan de reeks markten toegevoegd.
 
1979
In oktober werd de rondweg om Workum geopend. Vooraf waren de meningen over de economische gevolgen verdeeld. Voorstanders spraken van een geweldige verbetering voor de oude binnenstad met de kwetsbare monumenten. Anderen zoals de horeca en de middenstand waren bevreesd voor omzetvermindering. Toeristen richting Hindeloopen en Gaasterland zouden Workum voorbij gaan. Maar de ontwikkeling ging door.
 
 
1979
Pastoor Janning van de Werenfridus Kerk had naast zijn dagelijkse zorg voor zijn parochie twee bijzondere hobby’s. Hij verzamelde kerkelijke kunstvoorwerpen uit het rijke roomse leven en hij schilderde. Vele roomse kerken namen afscheid van het verleden en gingen hun kerk versoberen. Pastoor Janning juist niet, dus kocht hij van andere kerken beelden en relikwieën. Zo kocht hij onder andere een gebeeldhouwde houten lambrisering van een kerkje uit het voormalig Oost Duitsland, dat na restauratie in de zijkapel in de kerk werd geplaatst. Op 30 juni werd deze kapel door burgemeester Bartele Vries geopend. Met de opening van de kapel werd de basis gelegd voor de latere oprichting van het Museum voor kerkelijke kunst in 1983. Helaas heeft de initiatiefnemer dit niet meer meegemaakt. Hij overleed op 18 mei 1980.
 
1979
De Vereniging Plaatselijk Belang bestond 75 jaar. Inmiddels had deze vereniging de camping It Soal aan de gemeente verkocht. Het bestuur
was van mening dat de opbrengst mede te danken was aan de inzet van vele Workumers die met veel vrijwillige inzet aan deze camping hadden gewerkt. Van een gedeelte van de opbrengst moest dus iets blijvends aan de stad ten goede komen. Na wijs beraad werd gekozen voor een carillon in de toren. Op 1 juli 1980 kon burgemeester Bartele Vries het carillon officieel in werking stellen. Tijdens het Jubileumfeest van Plaatselijk Belang werd ook de Workumer El ingesteld en uitgereikt aan mensen die boven de maat zijn, die dus iets bijzonders voor Workum hebben gedaan.
 
1981
Onder leiding van Hans Wiegel, destijds minister van Binnenlandse zaken werden in een aantal gebieden in Nederland een gemeentelijke herindeling ingevoerd. Zo ook in Friesland.
Stavoren, Hindeloopen, Koudum en Workum werden tot één gemeente samengevoegd.
De nieuwe gemeente kreeg de naam Nijefurd dat ‘Nij Rjochtsgebiet’ betekent . Deze naam werd vastgesteld in de raadsvergadering van 1 mei 1984. Er is een hevige politieke strijd geweest over de keuze van de hoofdvestiging van de gemeente: Koudum of Workum. Uiteindelijk is gekozen voor Workum. De eerste burgemeester van de gemeente Nijefurd werd Jan van der Meer.
 
1986
Op vrijdag 12 april werd door cabaretier Freek de Jonge en professor Jelle Zijlstra het Jopie Huisman Museum geopend. Het werd ondergebracht in het mooiste pand van Workum. Het pand dat eigendom is van de stichting Hendrick de Keyser diende als pakhuis van de firma Robijns. Na een grondige restauratie is het weer geheel in oude stijl hersteld. Het Jopie Huisman Museum werd een grote toeristische trekker voor Workum en omgeving. In 1992 verhuisde het museum wegens groot succes naar een geheel nieuw pand aan de andere kant van de straat tegenover het oude museum. 
 
 
1997
Na een grote reconstructie van het centrum van Workum, werd het marktplein geheel autovrij gemaakt en was er plaats voor gezellige terrassen. Gelijktijdig werd het kunstwerk van de monnik ‘Uffing van Workum' naast de Waag op het marktplein geplaatst. Het initiatief hiervoor was genomen door de Stichting Promotie Workum. Uit drie inzendingen werd het model van de kunstenares Sofie Hupkens uit Hemeleum gekozen. Op 9 oktober heeft Loek Hermans, de toenmalige Commissaris van de Koningin in Fryslân, het kunstwerk onthuld.
 
Uffing was terug in Workum
 
 
Thijs de Vries

 

 

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis