ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Kerkepad de Tillefonne

 


Het kerkepad De Tillefonne.
 
Dit pad begint aan het marktplein in Workum, recht tegenover het stadhuis.
De Tillefonne is een zestiende-eeuwse kerkenpad tussen de stad Workum en de dijk van de voormalige Zuiderzee, nu het IJsselmeer.
Het pad werd vroeger gebruikt door mensen uit de omgeving die naar de kerk en voor handel, bijvoorbeeld naar de weekmarkt, naar Workum gingen. Op de oude tekening uit 1790 van Jan Bulthuis is zelfs te zien dat men ook met kleine bootjes langs dit pad voer.
 
Het hoge brugje, aan het eind van de steeg, ligt over de voormalige ringvaart de Droge Dolte die de stad in de middeleeuwen moest beschermen. Het pad is vernoemd naar dit bruggetje waarover u in het daarachter gelegen land komt. Tille is het Friese woord voor een smal hoog bruggetje met leuningen. Het Friese woord finne, ook wel fonne genoemd, stamt uit vroegere tijden en duidt op een perceel land dat niet vaak gemaaid werd en veelal gebruikt werd voor het weiden van kalveren.
Het is een wonderlijke ervaring om vanuit het, vooral in de zomer, drukke centrum van Workum via een klein steegje binnen drie minuten in een prachtig stilte gebied te vertoeven.
 
Op veel oude cartografische kaarten van Fryslân staat vaak de aanduiding “Klokslag van Workum”. Dit gebied, tot waar de klok te horen was, behoorde dus bij de stad Workum. Deze benaming is niet zo verwonderlijk want de stem van klok is door de eeuwen heen gebruikt om mededelingen aan de inwoners van stad of dorp te doen.
Al spoedig kwam men tot het besef dat één klok onvoldoende was en werden er in de toren meerdere klokken gehangen. Niet alleen als de kerkdienst begon of als er een begrafenis plaatsvond, maar ook wanneer er brand was of zand gestrooid moest worden luidden de klokken.
De luidklok stelde orde op zaken en regelde de samenleving. Er was een bierklok, de slaapklok, de waakklok, en zowel aan de tijd als aan het geluid herkende men het commando. Luidde de bierklok dan moesten de cafés gesloten worden. De slaapklok duidde aan dat wie zich nog op straat wilde begeven dit alleen mocht doen met een brandende lantaarn bij zich. Er was voor 1700 immers nog geen straatverlichting.
Nu nog zeggen we als de klok op een ongewoon tijdspip luidt: “De klok luidt, wat zou er zijn”.
 
Het is een heerlijke wandeling over het smalle pad en kleine bruggetjes dwars door de weilanden. U geniet van een oer-friese landschap met zijn verspreid liggende boerderijen, dorpjes en vaarten. In de verte ontdekt u het kerktorentje van het dorp Ferwoude.
Het dorp bezit een fraai kleurig gepleisterd kerk dat al in de tweede helft van de 13de eeuw is gebouwd. Wel zijn er verhalen dat de kerk en toren in 1762 werden afgebroken om de turfsteen te verkopen aan de cementindustrie van Makkum. In het zand- en bakstenen toegangspoortje staat in ieder geval wel het jaartal van 1767. De laatste vernieuwing van de kerk heeft in 1877 plaatsgevonden.
 
Vanaf de zeedijk heeft u een mooi uitzicht op het silhouet van de stad dat al eeuwenlang bijna onaangetast is gebleven.
Bij de zeedijk gaat u linksaf naar de sluis. Séburch en directe omgeving is een bedrijvig stukje Workum met een rijke historie. In de 18de eeuw lag er aan beide zijden van de zeesluis een scheepstimmerwerf, waarvan de oudste, na een zorgvuldige restauratie nog volop in bedrijf is. Verder vindt u er nog de oude vissershuisjes en de leugenbank. Vroeger lagen de beurtschepen en de vissersbootjes in de haven. Nu heeft de pleziervaart bezit genomen van de sluis en de haven.
 
Thijs de Vries
 

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis