ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
it Heidenskip

 


It Heidenskip
 
Vandaag gaan we vanaf het station in Workum links af langs het spoor. Als we daarna over de spoorwegovergang gaan staan we in It Heidenskip. In 1700 was dit nog een moerassig gebied met een groot aantal poelen en meertjes en begroeid met bies en wier, “heidegrond” genoemd. Vandaar de naam Heidenskip. Direct aan de linkerkant staat de molen “De Snip”. Deze molen in eigendom van de Workumer Molenstichting.
 
Dat It Heidenskip een agrarische streek is ziet u aan de bebouwing. Het bestaat uit vrijwel uitsluitend boerderijen in een prachtig Fries landschap met eindeloze verzichten en op de achtergrond de Friese meren. De meeste boerderijen zijn van het stelptype. Bij een stelpboerderij is alles onder één kap gebracht. Op de nok van de schuur staat vaak een uilebord (ûlebord).
 
Straks gaan we rechtsaf over de Urselaweg. Maar eerst gaan we nog even rechtdoor naar een historische plek met de bijzondere naam “Hel” en naar de schilderachtige dorpskern Brandeburren. We zijn in de Hel wanneer de weg een scherpe bocht naar rechts maakt. Het heeft de naam naar alle waarschijnlijkheid te danken aan de hier aanwezige verhoging waarop een boerderij moet hebben gestaan. Hel is een verbastering van “hil”, het oude Friese woord voor “hoogte”.
Ook werden hoger gelegen stroken land waarop bij de vervening turf op stond te drogen “hellen” genoemd.
 
Daarna gaan we weer terug naar de Urselaweg. Aan deze weg komen we aan de linkerkant een boerderij tegen met de naam St. Ursula (1881). Op deze plek zou naar alle waarschijnlijkheid een klooster hebben gestaan. Het Ursulaklooster. De naam vermoed dat het een nonnenklooster is geweest. Maar Ursulinnen kunnen het echter nooit geweest zijn want die hielden zich uitsluitend bezig met onderwijs en het verplegen van zieken. In dit schaars bewoonde gebied was dit echter niet nodig. Vermoedelijk waren het monniken van de St. Benedictus orde. Deze orde hield zich bezig met het in cultuur brengen van afgelegen en woeste streken. Bovendien werden bij opgravingen in 1881, toen op de plaats waar eventueel het klooster zou hebben gestaan een hofstede gebouwd, verschillende beenderen en skeletten gevonden. Na onderzoek werd uitgewezen dat deze van mannen afkomstig waren.
 
De originele tekening van het Ursulaklooster hangt in het Museum voor Kerkelijke Kunst in de voormalige pastorie van de RK kerk te Workum
Maar echte bewijzen zijn er niet dat hier werkelijk een klooster heeft gestaan en zou het hele verhaal op een legende kunnen berusten.
Wel ligt links de Ursulapoel, één van de overgebleven meertjes in It Heidenskip. Aan het einde van de Ursulaweg bereikt u een mooi fietspad dat u helemaal volgt tot aan de Alde Dyk. Over deze oude slaperdijk gaat u terug naar Workum.
 
Thijs de Vries.

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis