ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Over de dijk naar Hindeloopen

 


Over de dijk naar Hindeloopen
 
Onze wandeling begint vandaag bij de haven van Workum. Tot 1659 was de zeesluis geheel van hout vervaardigd. In dat zelfde jaar werd hij vervangen door een nieuwe moderne sluis van steen. Dit was een hele verbetering voor de scheepvaart van Workum.
We lopen op de kruin van de nieuwe dijk langs de vaargeul It Soal richting Hindeloopen. Links ziet u landinwaarts de oude zeedijk liggen. Vroeger was er dus een grote inham tussen Workum en Hindeloopen, die ze “Workumer Hop” noemden. Na diverse dijkdoorbraken verleenden de Staten van Friesland in 1610 hun toestemming om deze inham in te polderen. Deze inpoldering werd in 1624 voltooid en kreeg de naam “Workumer Nieuwland”. Links ziet u trots de Nijlannermolen staan. Deze is gebouwd in 1770 en had tot taak het Workumer Nieuwland droog te malen. Sinds 1987 is deze molen in het bezit van de Workumer Molenstichting.
Nu komt u bij het vuurtorentje, Toarntje. Het is gebouwd in de 18de eeuw en deed in die tijd tevens dienst als herberg. De gebruikelijke route van Workum naar Hindeloopen liep destijds over de dijk. Voor u ligt de voormalige Zuiderzee, ooit de drukst bevaren zee ter wereld, die Workum en andere Zuiderzeestadjes zoveel welvaart heeft gebracht
Links heeft u een prachtig uitzicht over het Workumer Nieuwland.
Het stuk dat tegen de zeedijk ligt is een natuurreservaat en in eigendom bij Staatsbosbeheer.
 
Als u verder richting Hindeloopen wandelt ziet u rechts het buitendijks gelegen natuurgebied “De Stunkherne”. Aanvankelijk bestond dit gebied uit een aantal zandplaten die bij hoog water onder kwamen te staan. Maar ook dit terrein kwam door invloed van de afsluiting van de Zuiderzee permanent droog te liggen. Vlak voor Hindeloopen maakt de zeedijk een bocht, hier treft u een oude stenen muur aan. In deze bocht spoelden vroeger veel dode vissen, zeewier en dergelijke aan. De muur diende om dit tegen te houden. Uiteraard begon dit flink te stinken, vandaar de naam “Stunkherne” wat vrij vertaald betekend, stinkhoek.
 
Van hieruit heeft u een mooi uitzicht op de toren van de stad Hindeloopen. Een stad met een rijke historie. Hindeloopen nam deel aan het Hanze verbond. Dat is nog te zien aan de fraaie commandeurs woningen en likhuzen, kleine woningen op de achtertuinen waar de gezinnen gingen wonen als de kapiteins en schippers op zee waren.
 
Waar de zeedijk een bocht maakt richting Hindeloopen verlaat u deze en gaat u linksaf langs de weg richting station Hindeloopen. Direct daarna slaat u de Lieuwe Klazasleane in. Dit prachtige landweggetje voert u weer naar de zeedijk. Het is genoemd naar Lieuwe Klazes, een boer die na de drooglegging van Het Workumer Nieuwland hier de eerste stukken land in cultuur bracht.
Onder aan de dijk ziet u een aantal kleine waterplasjes deze zijn vermoedelijk ontstaan door afgraving. Weer bij de zeedijk aangekomen gaat u via het stenen trappetje naar de kruin . Rechts zien we Workum al weer liggen.
 
Thijs de Vries

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis