ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Brekkenpaad

Brekkenpaad
 
Om te genieten van het fietspad, het Brekkenpaad, gaan we vanuit Workum eerst naar het dorpje Nijhuizum. Vlakbij het kleine kerkje gaan we links af. Aan het eind van deze weg begint het Brekkenpaad, uniek gelegen in een prachtig landschap langs de Vlakke- en Oudegaaster Brekken.
 
Toen de eerste bewoners zo’n 1100 jaar na Chr. zich hier vestigden waren er nog geen Brekken. Wel waren er het Heegermeer, de Fluessen en de Morra. Deze zijn al ontstaan in de voorlaatste ijstijd meer dan 100.000 jaar geleden. Door het schuivende ijs werden wallen opgestuwd en diepten uitgesleten. In de Zuidwesthoek van Friesland vormde zich in één van die dalen de bekende langgerekte reeks meren.
 
In de oude kronieken uit 1132 van het Sint Odulfus klooster bij Staveren worden de dorpen Alderkercke, Leddesghe en Zandvorde (Oudega, Idzenga,Sandfirden) al genoemd. De eerste bewoners vestigden zich op de daar aanwezige zandhoogten. Ze legden dijken aan en langzamerhand werd het land in cultuur gebracht.
 
Toen kwam op 1 november 1570, de vijfde Allerheiligenvloed. Overal braken de veel te zwakke dijken door zoals bij Workum, Gaast en Ferwoude. Van hieruit kwam de stortvloed met donderend geweld richting Oudega en Sandfirden. Alles werd in één nacht vernietigd. In die kolkende, woeste zee, die de grond onder de stulpjes en huisjes wegsloeg, zullen er weinigen in leven zijn gebleven. Volgens de geschiedschrijvers zijn er door de ramp in Friesland meer dan 20.000 mensen verdronken.
Ook grote stukken veen werd weggeslagen, waardoor de bodem werd uitgehold. Zo zijn de Brekken hier ontstaan. Brekken betekent “weggeslagen”. Het veen dat lossloeg zou een lange reis maken tot het Maarseveld in de provincie Utrecht. Daar ligt het nu nog.
Op de bodem van de Brekken liggen de herinneringen aan de stormvloed.
 
Onderweg zien we aan de overkant van de Brekken het dorpje Sanfirden liggen met een fraai kerkje uit 1732. Even later komen we langs een prachtig gerestaureerde Spinnekop molen uit 1790. De molen draagt de naam Doris Mooltsje, genoemd naar Doris Hoekstra die in 1903 de molen met bijbehorende landerijen kocht.
 
Oudega is een knus watersportdorp met in het midden een fraai kerkje uit 1755.
In de kerk hebben veel Hoytema’s hun laatste rustplaats gevonden. Vroeger heeft in Oudega de Hoytema State gestaan. Deze familie behoorde vanaf de 12de eeuw tot de voorname en invloedrijke families in Friesland. Zij hebben vier eeuwen in Oudega gewoond. Vanuit Oudega gaan we richting Gaastmeer.
 
Wilt u nog even genieten van het mooie dorpje Gaastmeer fiets dan even rechtdoor. Gaastmeer ligt prachtig gelegen tussen de Fluessen en het Groote Gaastmeer. Direct over de hoge brug staat een fraaie Kop-hals-romp-boerderij uit 1720. Het voorhuis met onderkelder is van 1869.
 
Anders gaat u vóór Gaastmeer via de Kaepwei met het pondje over de Grons terug naar Nijhuizum. Daarna terug naar Workum.
U kunt het rondje ook iets langer maken, door het pontje over de Inthiemasloot te nemen en via It Heidenskip terug naar Workum te fietsen.
 
Thijs de Vries

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis