ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)

Ontwikkeling van Workum in 100 jaar ( 1910 -2010)
Inleiding
Rond het jaar 1900 was Workum een bescheiden en rustig stadje geworden.  Alleen de twee scheepswerven bij de sluis en aan de Diepe Dolte tegenover het Sylspaed, de vele fraaie gevels en natuurlijk de grote kerk met de toren herinnerden nog aan het rijke maritieme verleden
In de 17e en de eerste helft van de 18e eeuw was Workum nog een welvarend handelscentrum. Het was de thuishaven van een groot aantal snakken en koffen. Vele inwoners van Workum verdienden hun geld dan ook met de scheepvaart, de handel en aanverwante nijverheid,
In de tweede helft van de 18e de eeuw waren de eerste tekenen van een economische achteruitgang duidelijk merkbaar in Workum. De export van Friese zuivelproducten vanuit Workum, vaak via Amsterdam, werd gaandeweg verplaatst naar Harlingen dat een gunstige ligging direct aan zee had. De Workumer Zool was door verzanding voor grotere schepen minder goed bevaarbaar geworden.
De Workumer beurtveerdienst op Amsterdam werd sterk ingekrompen en de uitvoer van vee ondervond zware concurrentie van het sterk opkomende Lemmer. De stad raakte dus haar functie als exporthaven kwijt. In 1781 hadden 66 kofschepen in Workum hun thuishaven. Maar tijdens de oorlog met Engeland (1780– 1784) werd een groot aantal daarvan door de Britten in beslag genomen. In de Franse tijd (1795-1813) lag de zeevaart zelfs geheel stil en van de scheepsbouw bleef weinig over. Na deze periode werd de Oostzeehandel overgenomen door Engelse en Oost Friese schippers. Maar ook de bloeiende binnenlandse vrachtvaart ging sterk achteruit
Wat overbleef was de succesvolle Workumer palinghandel naar Engeland. In 1886 werd gemeld dat 110 schepen met bestemming Engeland in totaal 513.000 kilo paling naar dat land vervoerden. Helaas kwam ook hier aan een einde mede door de grote concurrentie van de Deense palinghandel. In 1907 verkocht de laatste Workumer palinghandelaar zijn bedrijf.
In 1875 werd de Wijmerts gedempt en in 1886 werd de spoorlijn Sneek- Stavoren aangelegd, maar beide activiteiten hadden weinig invloed op de economische vooruitgang van Workum. Ook de start van een particuliere zuivelfabriek in Workum bracht daar vooreerst geen verandering in. De veerdienst Stavoren-Enkhuizen die in 1885 was gestart begon in 1901 met goederenvervoer, wat een regelrechte concurrentie was voor de Workumer beurtveer.
Workum moest dus op zoek naar nieuwe economische activiteiten die de stad weer tot bloei zou brengen.
Thijs de Vries


ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis