ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Deel 1

 


Gaastra's koffie en thee


Huisjes aan het marktplein

Melkbussen aan de weg

Stoomwasinrichting Sirius

Optocht 1000 jarig bestaan

Het gaat niet goed met Workum
Als burgemeester en wethouders van de stad Workum in 1900 het besluit nemen om het stadscafé onder in het stadhuis te verwijderen om ruimte te maken voor meer ambtelijke ondersteuning, geeft dat aan dat het stadsbestuur zich wil voorbereiden op de nieuwe ontwikkelingen in de 20e eeuw.
Het autoverkeer is in opkomst, wat aanpassingen en verbeteringen vraagt voor straten en wegen in en naar Workum. De waterwegen vragen de nodige aandacht. Het dichtslibben van het Zool is een voordurende zorg voor het gemeentebestuur, maar ook de waterverbindingen naar en van andere steden en dorpen moet worden verbeterd. Dan zijn er nog de ontwikkelingen op het gebied van het interlokale telefoonverkeer, de waterleiding en elektriciteitaansluitingen in de toekomst voor Workum. Het aantal inwoners van Workum loopt terug, dus moet gezocht worden naar meer werkgelegenheid.
In 1900 wordt door 23 boeren de Stoomzuivelfabriek “De Goede Verwachting” opgericht. Bij de start van de fabriek kunnen er 10 mensen aan het werk, maar het tweede jaar zijn er al 20 werknemers. In 1905 verbouwt Piet Gaastra de twee kleine woningen aan het marktplein tot een groot bedrijfspand voor zijn grossierderij in koffie en thee: de fa. Simon Gaastra dat al in 1870 was opgericht. Door Jan Tjeerde wordt in 1908 de Stoomwasinrichting “Sirius” in Workum opgericht. Het is het eerste was-en strijkbedrijf in Friesland, Tjeerde die zeeman was geweest noemt zijn bedrijf naar de helderste ster: Sirius.
Ondertussen zitten de overige inwoners van Workum ook niet stil. Op 10 oktober 1904 wordt de “Vereniging Plaatselijk Belang” opgericht. Het gaat niet goed met Workum is de mening van de pas gekozen voorzitter de heer S .Hobma. Handel en nijverheid gaan achteruit. Voorheen kwamen de beurtschippers twee keer per week in Workum om winkelwaren naar de verschillende dorpen in de omgeving te brengen. Dat gebeurt nu niet meer. Er moeten activiteiten komen aldus de voorzitter. Verder wordt aangedrongen op het aansluiten van Workum op het interlokale telefoonverkeer en wordt een commissie benoemd die druk zal uitoefenen op alle instanties die te maken hebben met de ondiepten in de haven en de zandbank voor de Zool.
Het jaar 1907 staat in het teken van het 1000 jarig bestaan van Workum. De Doopsgezinde dominee Siemelink is hier de grote drijfveer van. Hij had in 1903 een boek geschreven over de geschiedenis van Workum en had daarin beschreven dat Workum in de 10e eeuw al bestond. Het belangrijkste doel van het feest is aandacht trekken voor Workum en in het bijzonder voor het grote havenprobleem. Op 10 juli stapt een gezelschap deftige heren in de haven aan boord van de voormalige Workumer stoomboot “De Palinghandel” die nu eigendom is van de gebroeders Lankhorst uit Heeg. Bij dit gezelschap is onder andere een 2e kamerlid, raadsleden, bestuursleden van “Schuttevaer” en andere belangenorganisaties. Er wordt danig gespeecht en de gebroeders Lankhorst trakteren de heren op champagne. Het doel om voor het uitdiepen van de haven geld los te krijgen, wordt echter niet bereikt. Wel trekt de uitbeelding van het bezoek in 1785 van stadhouder Willem V met zijn gemalin prinses Frederika Sophia Wilhelmina en hun kinderen aan Workum veel belangstelling,
 
De vuurtorenwachter moet tellen
Om bewijzen op tafel te leggen voor de slechte situatie van de haven en het Zool, vraagt Plaatselijk Belang aan Wiersma de vuurtorenwachter om de uit- en ingaande schepen te noteren. Na een jaar telling blijkt dat er 550 schepen in en uit zijn gevaren, waarvan 300 leeg en 250 geladen. Trekt men de 160 geladen schepen van Koch zijn beurtdienst op Amsterdam er af, dan blijven er maar 90 vreemde geladen schepen over. Met deze gegeven heeft een commissie uit de raad overleg met de Minister van Waterstaat. Maar het levert niets op. En dat zal nog lang zo blijven.
 
Thijs de Vries
 
Bronvermelding:
Drs. G. Stellingwerf, Workum op weg naar het heden,1968. W.T. Beetstra, 75 jaar Plaatselijk Belang Workum, 1979, Prof. Dr. Jacob Jansen, Workum in oude ansichten, 1978

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis