ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Deel 7

 

 
 Latijnse school na de restauratie

 
 Nieuw doopvont
 
 Nieuwe ingang kerk

Nieuwe plaats preekstoel 

Stadhuis voor ede restauratie 

 

Restauratie van kerk en stadhuis

Het is 1951, eindelijk is het zover. Na veel vertraging en ook interne discussies over het interieur is de restauratie van de grote kerk voltooid. Op 21 juni wordt de kerk overgedragen en ingewijd. Op die dag kan de presidentskerkvoogd, de heer D.J.Tjeerde, de vele genodigden welkom heten. Onder de genodigden zijn onder andere Mr. H.P. Linthorst Homan, Commissaris van de Koningin in Friesland, de heer J. Russchen, burgemeester van de Gemeente Workum en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Dominee de Jonge leidt de inwijdingsdienst terwijl de heer IJ. Wielinga het fraai gerestaureerde orgel  bespeelt. De kerk is na de restauratie weer een pronkstuk van de stad Workum. De dichtgemetselde ramen zijn weer open en het vieringtorentje is in ere hersteld. De kosterswoning is komen te vervallen. De naar de toren gerichte houten westgevel is gemetseld en aan de bestaande gevel toegevoegd. Van binnen is de vernieuwing nog opvallender. De vroegere afgesloten ruimten zijn weer bij de kerk getrokken en geven met de geopende ramen een majestueuze ruimtewerking en lichtinval. De oud Workumer Tjipke Visser heeft met door hem vervaardigde doopvont zijn naam voor goed aan deze restauratie en de kerk verbonden. De preekstoel is verplaatst naar de hoek van het koor en het schip van de kerk.
Terwijl de grote restauratie van de St. Gertrudiskerk in 1949 nog niet voltooid is krijgt architect Jan de Meijer van het gemeentebestuur al opdracht een restauratieplan te maken voor het stadhuis. Tijdens de herstel werkzaamheden van 1949-1953 wordt het stadhuis van binnen aangepast aan de eisen van deze tijd. De buitenkant wordt fraai gerestaureerd en in alle ere hersteld. Alleen de trap is een twistpunt onder de deskundigen. Voor de restauratie had het stadhuis een sierlijk gebogen trap naar de boveningang en op het bordes stonden twee stoere leeuwen met het Workumer wapen. In overleg met Monumentenzorg is gekozen een rechte massieve strakke trap voor het stadhuis langs te plaatsen. Voor de twee leeuwen is in deze opzet helaas geen plaats meer. De trapgevel naast het stadhuis wordt tijdens de restauratie ontdaan van het grijze pleisterwerk, waardoor er weer een fraaie gevel is te zien.
In 1952 wordt door het gemeentebestuur van Workum een straatnamencommissie ingesteld. Voorzitter wordt professor Jacob Jansen. De commissie krijgt de opdracht de in de volksmond vaak al historisch namen van straten officieel vast te stellen en nieuwe straatnamen moeten bij voorkeur aan de geschiedenis van Workum ontleend worden. De straatnamen moeten in de Friese taal.
Nu bijna 60 jaar later moet er weer een restauratie aan de kerk plaatsvinden. In de afgelopen jaren is gewerkt aan een nieuw restauratieplan. Volgens de jaarlijkse rapporten van de Monumentenwacht Friesland zijn er drie zaken die restauratie noodzakelijk maken, namelijk de glas-in-lood ramen, de kapconstructie en de dakbedekking. Uit het onderzoek kwam de volgende aanbeveling: mede door de aantasting van de bonte knaagkever moeten delen van de spanten, trekbalken, blokkeels, draagbalken en meerdere constructiedelen vervangen worden en moet de kap met een preventief verdelgingsmiddel besproeid worden. Op grond van de relatief slechte staat van de dekking van de dakvlakken op de westbouw van de kerk en de recente lekkages moeten deze dakvlakken op korte termijn opnieuw gedekt worden. Gebroken leien rondom het vieringtorentje en onder een dakkapel dienen te worden vervangen. Het lood in de ramen vertoont op vele plaatsen scheuren en veel solderingspunten vertonen gebreken. Een groot aantal bindroosjes zijn los, ontrafeld of ontbreken. Wanneer er nog meer bindroosjes los raken, door storm en ouderdom, kunnen hele panelen los komen. Op veel plaatsen bevindt zich gebroken glas.
Schadevergoeding
Voor de restauratie van het stadhuis wordt op een gedeelte van het marktplein een omheining geplaatst voor de opslag van materialen. G.S. Visser, rijwiel- en radiohandel en tevens benzinedepot krijgt f 40,- per week schadevergoeding omdat zijn zaak achter de schutting bijna onzichtbaar is vanaf de rijweg. Ook de jaarlijkse Veekeuring in september kan enkele jaren niet gebruik maken van het marktplein en verhuist naar de Schoolstraat.
 Thijs de Vries
 
Bronvermelding: Mr. B. van Haersma Buma, in De Sted Warkum, 1967. Geloof, Gezag, Gelag, drie projecten in steen. Weekblad Friso, 1951.

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis