ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Deel 8
 
 Lyts begin 1958
 
 Marienacker in 1953

Rabbo bank uit het centrum 

Zomerhuisjes bij de camping 

Camping in opkomst 

De naoorlogse veranderingen
Er breekt een nieuw tijdperk aan van grote veranderingen met snellere productiemethoden en grotere industrieën. Kleine bedrijven gaan daardoor verdwijnen, ook in Workum. In 1955 sluit de Fa. Simon Gaastra op het marktplein na bijna 200 jaar haar deuren. In 1956 wordt de particuliere zuivelfabriek N.V. De Lijemf opgeheven en in dat zelfde jaar gaat ook Wasserij Sirius ter ziele. Eerder was de werkplaats voor scheepsbenodigdheden aan de Workumer trekvaart en de graanmaalderij aan de Begine al verdwenen. Wel wordt in 1953 het rusthuis Mariënacker gebouwd en verdwijnt de Rabobank uit het centrum van Workum en vestigt zich in een nieuw pand aan de Aldewei
Wellicht onder druk van al deze veranderingen komt er een geheel nieuw bestuur van Plaatselijk Belang te Workum. Dit bestuur pakt de zaken krachtig aan. Zij organiseren onder het motto - ’t is voor ’t gewin van Lyts Begin - vele acties onder andere een grote bazar, een loterij met 5000 loten en een repen actie om een zwembad in Workum te realiseren. De gemeentearchitect Wiersma maakt hiervoor een plan, de bouwkosten worden geraamd op f 10.000. De gemeente staat garant voor f 1000. Op 19 juni 1958 wordt het zwembad “Lyts Begjin” met 9 badhokjes feestelijk geopend door burgemeester Russchen. Later maakt G. de Boer er op krediet nog een pierenbad bij. Met de oprichting van dit zwembad wordt de basis gelegd voor het opzetten van een camping aan het IJsselmeer. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om meer toeristen naar Workum te trekken. Een jaar later in 1959 wordt dan ook, weer op initiatief van de Vereniging Plaatselijk Belang Workum, een zelfstandige VVV Workum opgericht. Mannen van het eerste uur zijn dokter Mudde, Timon Visser, Cor Hofman, Eise Speerstra en Frans Sikkes. Tussendoor viert Workum in 1957 ook nog het 1050 jarig bestaan van de stad. Dit jubileum wordt gevierd met een historische optocht, buurtfeesten en vuurwerk.
Het VVV informatiepunt wordt gehuisvest bij apotheker Beetstra aan het Noard. Het eerste jaarverslag van 30 januari 1961 meldt 3.000 overnachtingen in Workum. Eén van de belangrijkste taken van het bestuur is in de eerste jaren de exploitatie van een rondvaartboot.
Plaatselijk Belang is ook actief om geld te verdienen voor het zwembad als in de strenge winter van 1962 een Elfstedentocht gereden wordt. De rijders schaatsen van Hindeloopen naar Workum over het IJsselmeer. In het badpaviljoen is 100 liter hete chocolademelk en 100 liter snert klaar gemaakt om te verkopen. Helaas rijden de schaatsers door en is het bestuur genoodzaakt het tegen een lage prijs aan eigen inwoners te slijten. Deze strop wordt later meer dan goed gemaakt door het organiseren van schaatstochten over het IJsselmeer naar Medenblik (4500 schaatsers) en autorally´s naar Wervershoof (5000 auto’s). Wel valt de rekening van de ANWB voor het plaatsen van verkeersborden op het ijs later wat tegen.
Het watersporttoerisme staat nog in de kinderschoenen, want in 1962 meldt het jaarverslag van de VVV slechts 178 doorvaarten van pleziervaartuigen door de sluis in Workum. De camping It Soal wordt stukje bij beetje uitgebreid. In 1963 worden door Workumer aannemers, op eigen risico, 6 zomerhuisjes bij de camping langs het Soal gebouwd. In dat zelfde jaar krijgt de camping zelfs een ANWB erkenning. In 1965 volgt een grote uitbreiding op de camping met het gevolg dat er in 1966 in totaal 26.024 overnachtingen in Workum zijn. In 1966 krijgt de VVV een eigen kantoor in het waaggebouw.
Thijs de Vries
 
Bronvermelding:
 W.T. Beetstra, 75 jaar Plaatselijk Belang Workum, 1979.
Drs. G. Stellingwerf, Workum op weg naar het heden, 1968

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis