ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Deel 9

 
 
  Huize St. Gertrudis
 
 Historisch feest

Oude gebouw weg 

Workum wordt toeristenstad 

Prins van Oranje in Workum 

 

Workum krijgt centrumfunctie

In de begin jaren zestig beleeft Workum grote vooruitgang. Er ontstaan initiatieven en activiteiten bij de inwoners, het bedrijfsleven gaat investeren en bestuurlijk komen er veranderingen. Al deze zaken hebben een positieve uitwerking op de ontwikkeling van de stad Workum. In 1960 neemt gemeentearchitect Wiersma na 35 jaar afscheid van Workum. Jan Faber wordt benoemd als zijn opvolger. In 1962 wordt Van Haersma Buma als burgemeester welkom geheten in Workum. Hij volgt de heer Russchen op.
Op initiatief van de Culturele Raad, opgericht in 1959, wordt in 1961 de Stichting Gemeenschapshuis Workum in het leven geroepen om activiteiten op te zetten voor het realiseren van een gezamenlijk gebouw voor het verenigingsleven en het jeugdwerk. Maar ook de mogelijkheid voor grote uitvoeringen op het gebied van sport, cultuur en ontspanning kunnen vanuit dit gebouw worden gerealiseerd. Ds. Verdonk is de grote motor achter dit plan. In 1965 vindt de feestelijke opening van de Klameare plaats.
Maar er gebeurt meer: in 1962 is de nieuwe lagere landbouwschool klaar en krijgt de grasdrogerij een hypermoderne installatie, toonaangevend voor geheel Friesland. Ook de middenstand is actief want Jan Sikkes en Fré de Boer verbouwen hun zaak en krijgen daarmee een regionale functie. Bandstra‘s IJzerwaren en Rijwielhandelaar Visser op de Merk worden ook uitgebreid en zowel Flapper op het Dwarsnoard en als Gielstra in de Begine bouwen een nieuwe supermarkt.
De toeristen ontdekken langzaam maar zeker Workum en daarbij komt ook de watersport in de lift. De vestiging van jachthavens en jachtwerven laat dan ook niet lang op zich wachten. Na de jachtwerf van T. Bouma en jachtwerf De Slinke start ook Siebe Schaap in 1963 een watersportbedrijf. In 1965 passeren 3388 pleziervaartuigen de spoorbrug bij Workum, in 1966 is dat aantal al gestegen tot 6195 en in 1967 kan de chef van het station de heer R. Molenaar het 10.000ste pleziervaartuig welkom heten.
Op voorstel van burgemeester van Haersma Buma wordt in 1963 ook in Workum de 150 jarige onafhankelijkheid gevierd. Prins Willem en het bekende driemanschap varen de haven van Workum binnen en worden feestelijk de stad binnengehaald. Workum haalt hiermee zelfs het journaal. Het wordt een groot feest met onder andere een prachtige optocht met versierde wagens.
In 1965 wordt naast de St. Werenfriduskerk aan het Noard het St. Gertrudis rusthuis gebouwd door het Workumer aannemersbedrijf Beuker en in dit zelfde jaar wordt door zuster van der Meulen en dokter Mudde het Groene Kruis gebouw aan de Aldewei geopend en vestigt Cees Riemersma een autospuitbedrijf in het voormalige gebouw van wasserij Sirius aan de Spoordyk.
Met de vestiging van al deze gebouwen en bedrijven vervult Workum in deze tijd een belangrijke centrumfunctie op economisch, sociaal en cultureel terrein voor de regio. De Amro Bank speelt hierop in en opent een vestiging op het Marktplein naast Rijwielhandel Visser. Bij de firma Hingst, inmiddels ook gevestigd aan het Marktplein in het oude pand van Gaastra’s koffie en thee, kan men op 20 september 1967 de eerste kleuren TV uitzending in Nederland bijwonen. De Nutsspaarbank eveneens gevestigd aan het Marktplein bestaat 150 jaar. Voor die gelegenheid wordt het interieur van de bank gemoderniseerd
Gezien de gunstige ontwikkeling in het toerisme en de stad Workum ontwikkelt het gemeente bestuur plannen voor de realisatie van een groot recreatieproject aan het IJsselmeer. Naast een moderne camping zijn er ook plannen voor een jachthaven en een bungalowpark. Het zal echter nog tien jaar duren voor dat met dit project gestart kon worden (1980).
Nederland onafhankelijk
Het verlies van Napoleon in de Volkerenslag bij Leipzig is de aanleiding voor de Franse troepen om zich in november 1813 terug te trekken uit Nederland. In Amsterdam breken relletjes uit en worden douanehuisjes in brand gestoken. Voorzichtig wordt er weer “ Oranje boven” geroepen. De staatsman Gysbert Karel van Hogendorp, geholpen door de Hollandse edelman Van der Duyn van Maasdam en de Drentse graaf Van Limburg Stirum nemen het initiatief om de onafhankelijkheid van ons land uit te roepen. De Prins van Oranje, zoon van Willem V wordt uitgenodigd om in het Vaderland te komen. Op 30 november komt de erfprins van Oranje op het strand in Scheveningen aan en aanvaardt hij als de Soevereine vorst de regering over de inmiddels bevrijde Noordelijke Nederlanden. Hiermee is een einde gekomen van de Franse overheersing van 1795 tot 1813.
 
Thijs de Vries

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis