ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 11
Deel 12
Deel 10

 
 
 Aardewerkfabriek de Boer
 
 1974  Strontrace
 
 Marktdagen vanaf 1976

Station Workum 

Voormalige kettingbrege 

 

 Positieve ontwikkelingen gaan door in Workum

Na zes jaar voorbereiding wordt op 13 april 1970 de nieuwe MAVO school in Workum geopend. De oude school was veel te klein geworden en voldeed ook niet meer aan de kwaliteitseisen van het moderne onderwijs. Garage Siemonsma verplaatst zijn bedrijf van het Noard naar een geheel nieuw pand aan de Prystershoek. Aan de Suderseleane vestigt zich een nieuw bedrijf, Timmerfabriek VAKO, met 17 medewerkers. In 1973 kan Jan Pastoor, sinds 1970 burgemeester van Workum, met trots het zwembad “De Rolpeal” openen. Met dit sportcomplex verhoogt Workum haar regionale functie.  Maar er zijn meer positieve ontwikkelingen. De bibliotheek verhuist van de bovenzaal van de Waag naar een bijgebouw achter de Klameare, een ware verbetering. Museum Warkums Erfskip kan nu verhuizen van het voormalige Weeshuis naar de bovenzaal van het waaggebouw. Ook het informatiepunt van de VVV wordt hier geplaatst. Als er in 1974 een nieuw politiebureau aan de Tettingburren wordt gebouwd komt ook de beneden verdieping voor VVV en Warkums Erfskip 
beschikbaar. Aan het Súd komt een nieuwe supermark de A&O Markt die later omgezet wordt in een Meermarkt waarin ook de slagerij van de gebroeders Pruiksma zich vestigen. Op 8 november 1973 wordt onze stadgenote mevrouw J. de Vries-Smid in Leeuwarden beëdigd als makelaarster. Zij is daarmee de tweede vrouw in Friesland die het beroep van makelaar uitoefent. Zij vestigt zich in Workum in een eigen kantoor bij de Slavenburg Bank op het Marktplein. De vraag naar vele soorten aardewerkproducten is groot, daarom had de firma de Boer in 1957 de voormalige zuivelfabriek aan de Emmabuert al aangekocht. De oudste firmanten konden echter moeilijk afstand nemen van het stukje historie aan het Noard waar hun bedrijf al sinds 1804 was gevestigd. Maar in 1974 vindt dan toch de verhuizing plaats. Op het naastgelegen terrein is er een grote loods gebouwd, als uitbreiding voor de aardewerkfabriek.  
De door Plaatselijk Belang geëxploiteerde camping aan het IJsselmeer maakt een geweldige ontwikkeling door. In 1971 was er een directeur aangesteld die de dagelijkse leiding over de camping van het bestuur overnam. Het was de heer Sietse Westra uit Leeuwarden. 
In 1972 heeft de camping meer dan 105.000 overnachtingen. Omdat de stad Workum daar meer van kan profiteren, wordt in 1973 de Stichting Workum Promotie opgericht. Helaas wordt in het zelfde jaar het karakteristieke station van Workum afgebroken.
Een jaar later wordt door Reid de Jong, die in 1967 in Workum op het Toarntsje was komen wonen, de eerste Strontrace en Visserijdagen georganiseerd. Bij de strontrace zijn vijf deelnemers en vier vissersbootjes gaan het IJsselmeer op om te vissen. Het jaar daarop wordt de Beurtveer van Workum naar Amsterdam daar aan toe gevoegd. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een prachtig jaarlijks evenement. In 1976 wordt een nieuwe Kettingbrêgge geplaatst op een andere positie dan de oude brug om zodoende een betere aansluiting en verbinding te maken met de Workumer uitbreiding op het Bascohof. Ook wordt een nieuwe weg richting de camping aangelegd. In dat zelfde jaar 1976 wordt door de Stichting Promotie Workum de eerste Toeristische Markten georganiseerd. Deze markten hebben door de jaren heen een vaste plaats gekregen in het toeristische programma van Workum.
Scheepswerf “De Hoop” op Seburch is sterk verwaarloosd . De eigenaar Evert Zwolsman heeft wel plannen om de werf te restaureren maar hij overlijdt in 1973. Het gemeente bestuur heeft plannen om het geheel te slopen en er een parkeerplaats van te maken. Gelukkig zijn er een aantal Workumers, waaronder architect Reid, die de werf willen restaureren. Met financiële hulp van Reinder Zwolsman uit Wassenaar, een neef van Evert, en veel overheidssteun kan burgemeester J.L. Pastoor op 19 oktober 1977 de in oorspronkelijke staat gebrachte werf heropenen.
Thijs de Vries

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis