ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 12
Deel 11

 

 
 Drie Workumer schilders
 
 Kerkelijke kunst
 
 Onhulling plaquette carillon

Water in de nieuwe haven 

Ambachtelijke bedrijven verdwijnen 

Positieve ontwikkelingen gaan door
Het jaar 1979 is het jaar van het 75 jarig bestaan van de Vereniging Plaatselijk Belang Workum. Inmiddels had deze vereniging camping It Soal verkocht aan de gemeente. Het bestuur is van mening dat de opbrengst mede te danken is aan de vele Workumers die met grote inzet geheel vrijwillig aan de opbouw van deze camping hebben gewerkt. Een gedeelte van de opbrengst wordt besteed aan iets blijvends voor Workum. Hoogtepunt van het feestelijke programma is dan ook het aanbieden van een carillon in de toren door Plaatselijk Belang aan de stad Workum. Daarnaast is er onder andere een expositie in het stadhuis van de Workumer kunstschilders Jopie Huisman en Piet Schoen, een grote bedrijvententoonstelling “Workum NU” en er wordt een jubileummunt uitgegeven. Op 30 april 1979 opent burgemeester Bartele Vries de zijkapel van de St. Werenfriduskerk waarin pastoor Janning kerkelijke kunstvoorwerpen heeft verzameld. Met de opening van deze kapel wordt de basis gelegd voor de latere oprichting van het “Museum voor Kerkelijke Kunst” in 1983. Helaas heeft de initiatiefnemer dit niet meer mogen meemaken, de pastoor overlijdt op 18 mei 1980. De provinciale rondweg om Workum is in 1979 een feit. Een geweldige verbetering voor de oude binnenstad met de kwetsbare monumenten. In dit zelfde jaar wordt het oude gebouw Rehoboth uit 1777 aan het Súd geheel gerestaureerd. Makelaardij Friesland krijgt een vestiging in dit pand. En dat het economisch goed gaat met Workum, bewijst de aanwezigheid van drie banken in korte periode: de Friesland Bank vestigt zich op de merk in 1980, later komt ook de ABN bank op de merk en de Slavenburg Bank had op het Súd al een vestiging.
Garage Speerstra opent begin 1981 een geheel nieuw bedrijfspand aan provinciale weg. Een hele vooruitgang zowel voor de firma Speerstra als voor het centrum van de stad. Want Workum maakt zich op om een echte toeristenstad te worden. Steeds meer watersportbedrijven vestigen in en rondom Workum. Ook de horeca breidt zich flink uit. In de voormalige smederij van Molenaar op het Súd komt het Café Restaurant “Yn de Alde Smidte”. Daarvoor had het Handwerkhuis op het marktplein al plaats gemaakt voor Bistro “De Waegh”. Vele winkels verbouwen in deze periode. De Blokker opent een winkel in het voormalige Bloemenhuis van de gebroeders de Jong. Ook de pottenpakkerij Aurora aan het Skil wordt uitgebreid met een winkel vol kunstnijverheid. Begin jaren negentig vertrekt Carrosserie Yntema uit Workum. Hierin vestigt zich het Keukencentrum “De Zuidwesthoek”
Op 11 april 1981 vindt op het nieuwe recreatieplan “It Soal” een informele gebeurtenis plaats. Dit is een mijlpaal in de ontwikkelingen van het toerisme in Workum: de uitgegraven grote haven wordt gevuld met water. De beide Workumer wethouders De Jong en Friso draaien de kranen open. De grond uit de haven is gebruikt voor het ophogen van de nieuwe camping. Volgend jaar kunnen dan ook daar de eerste zomergasten terecht. Workum schept hiermee geweldige mogelijkheden voor de recreatie.
Op 16 augustus 1981 rijdt de vrachtauto van de gebr. Boekema met melkbussen door Workum. Op de auto staan twee vlaggen halfstok want ze vervoeren de laatste melkbussen naar de Coöperatieve Zuivelfabriek. Het tijdperk van het ophalen van de melk bij veehouders in bussen is afgesloten. Op de boerderijen zijn tanks geplaatst en de melk wordt vandaaruit per gekoelde melkauto’s naar de fabriek gebracht. In december 1982 krijgt Workum een nieuw postkantoor aan het Noard, dat door burgemeester Bartele Vries wordt geopend. Workum zich heeft met al haar voorzieningen en winkels ontwikkeld tot een stad met een regiofunctie.
 
Thijs de Vries

 


ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis