ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12

 


 
 Oude postkantoor

 
Boerderij Haytema

 
 Jopie krijgt museum

Pakhuis Robijns 

Markt zo lang als Workum 

Een herindeling en een herinrichting
Er volgt een roerige politieke tijd in Workum en omgeving. Onder leiding van Hans Wiegel, de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken (1984), moeten er een aantal gemeentelijke herindelingen plaatsvinden. Zo ook in Friesland.  Het provinciale bestuur maakt een indeling en bepaalt dat de norm op minstens 10.000 inwoners per nieuwe gemeente moet liggen. De plaatsen Stavoren, Hindeloopen, Koudum en Workum worden samengevoegd. Er is een hevige strijd over de keuze van de hoofdvestiging voor de nieuwe gemeente tussen  Workum en Koudum. Uiteindelijk wordt gekozen voor Workum. De gemeentenaam wordt Nijefurd en de eerste nieuwe burgemeester is Jan van der Meer.  Op advies van Jan Faber,  voorheen directeur gemeentewerken Workum, wordt in 1985 de Stichting Stadsherstel Workum opgericht. Nu er een grotere  gemeente is ontstaan moeten Workumers zelf waken over hun eigen mooie monumenten.
Eén van deze monumenten is het pakhuis van de firma Robijns, sinds 1932 eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyer uit Amsterdam. Het pand wordt fraai gerestaureerd en biedt in 1986 huisvesting aan het Jopie Huisman Museum. De opening wordt verricht door Prof. Jelle Zijlstra, oud Minister President en ex-directeur van de Nederlandse Bank, samen met cabaretier Freek de Jonge. Het nieuwe museum wordt een grote toeristische trekker. In 1986 wordt door de stichting Promotie Workum  een jubileummarkt georganiseerd in het kader van 10 jaar toeristische marktdagen in Workum. Ter gelegenheid van dit jubileum worden de marktkramen niet op de Merk maar aan beide de zijden van de Wymerts geplaatst. Deze jubileummarkt heeft model gestaan voor de latere zo succesvolle jaarmarkt  “Zolang als Workum”.
In 1989 bestaat de Rabobank in Workum 80 jaar. Dit jubileum wordt extra glans gegeven door de ingebruikstelling van een geldautomaat in de voorgevel van het bankgebouw aan de Aldewei.. Dan begint ook de uitbreiding en verbouwing  van het oude stadhuis voor ruim 7 miljoen gulden. Het oude postkantoor en de boerderij van Haytema in de Begine moeten hiervoor worden afgebroken.
In 1992 verhuist het Jopie Huisman Museum wegens groot succes naar een geheel nieuw pand aan de andere kant van de straat, recht tegenover het oude museum.  De oude school en bijbehorende schoolhuis maken plaats voor het nieuwe museum. In 1996 wordt gestart met een grote reconstructie van de binnenstad van Workum. Het marktplein wordt geheel autovrij. Daarvoor in de plaats komen er terrassen en leilinden. De Begine wordt ingericht als eenrichtingsverkeer. Op 6 oktober 1997 wordt op het marktplein het beeld van de middeleeuwse monnik Uffing door de Commissaris van de Koningin Loek Hermans en Burgemeester Greet de Vries onthuld. Deze monnik werd in de tiende eeuw in Workum geboren. Hij bracht het grootste deel van zijn leven door in het klooster in het Duitse Werden. Daar schreef hij ondermeer lofdichten op de Fries prediker Liudger. Uffing was de eerste die de naam Workum in zijn geschriften gebruikte en noemde. Het beeld is ontworpen door Sofie Hupkens uit Bakhuizen. Met de onthulling  van het standbeeld is ook de reconstructie van de binnenstad officieel afgerond. In 1997 vertrekt garage Yntema uit het centrum en hiermee verdwijnt de laatste benzinepomp uit de stad. De firma Bandstra maakt hier gebruik van door beide zaken samen te voegen tot één groot pand. Daar tegenover staat de voormalige  woning en kantoor van notaris Jukema. Hierin was sinds 1968 Dijkstra’s bouwbedrijf gevestigd. Ook de firma Dijkstra wil zich verder ontplooien en vestigt zich in een nieuw pand aan de Eniggeburren. Super de Boer komt nu in dit pand op het súd. Hierdoor verdwijnt wel de supermarkt van de gebroeders Flapper op het dwarsnoard.
Op de vierde woensdag in september 2000 viert de Veekeuring haar 100 jarig bestaan. Er is een feestelijk programma en een tentoonstelling in het waaggebouw. Ook verschijnt er een fraai jubileumboek.
Thijs de Vries

 


ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis